Edunvalvonta

some

sähköposti:etunimi@ospro.fi

Proklubit

Työpaikkatoiminta on osa Pron toimintaa. Se tuo Pron lähelle jäseniä ja tarjoaa heille kokoontumis- ja vaikuttamismahdollisuuden. Toiminnan muotona ovat Pro-klubit.

Työpaikkatoiminta antaa Pron jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa työpaikkansa asioihin. Kokoontumiset tarjoavat myös areenan keskustella yhdessä ja linjata kantaa asioihin: tukea näin omia luottamushenkilöitä. Yhdessä kannattaa myös miettiä esimerkiksi jäsenhankintaa. Pro- klubitapaamiset mahdollistavat lisäksi rennon yhdessäolon, virkistäytymisen ja vahvistavat prolaista yhteishenkeä.

Kaikki Pron jäsenet työpaikalla muodostavat Pro-klubin, joka on vapaamuotoinen rekisteröimätön yhteenliittymä. Pro-klubi on jäsenyhdistysten toimintaa työpaikoilla. Klubi sopii itse oman organisoitumis- ja työskentelytapansa. Klubitoiminta ei vaikuta henkilöstön edustajien laki- ja sopimusperusteiseen asemaan.

Pro-klubia vetää Pro-vastaava, joka valitaan klubin kokouksessa. Hänelle on tarjolla koulutusta ja tietoa. Pro-vastaava voi koota ympärilleen tiimin, joka ideoi ja toteuttaa Pro-klubin toimintaa.

Pro-vastaava ilmoittaa valinnastaan Prohon ja omaan yhdistykseen / yhdistyksiin. Ilmoituslomakkeet löytyvät Klubitoiminnan käynnistäminen – sivulta.

pro-klubi

Jos yrityksessä toimii useita klubeja, Pro-vastaavien kannattaa verkostoitua: pitää yhteyttä toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja suunnitella yhdessä toimintaa.

Pro-vastaavalle on tarjolla tietoa ja koulutusta. Lisäksi hän on Pron erityisen liittovakuutuksen piirissä.

Työpaikalla riittää keskusteltavaa esimerkiksi työajoista, palkkauksesta ja työilmapiiristä. Pro-klubi tarjoaa tähän jäsenille oivan areenan ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.

Pro-klubi on myös tärkeä paikka tukea omaa luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua: keskustella asioista yhdessä ja evästää heitä sekä sopia yhteisistä toimintatavoista. Klubitoiminnassa tärkeintä on aktiivisuus, rentous ja tuloksellisuus, eivät muotoseikat.

Toki on hyvä kirjata kokoontumisissa esillä olleet asiat muistiin, varsinkin jos niissä tehdään päätöksiä. Klubin kokoontumiseen työajalla tarvitaan työnantajan lupa, mutta omalla ajalla tauoilla tai työajan jälkeen henkilöstöllä on oikeus kokoontua myös työpaikallaan.


carting

Nuorisotoiminta

Nuorten foorumin muodostavat kaikki Ammattiliitto Pron alle 36-vuotiaat jäsenet.

Foorumi tarjoaa prolaisille nuorille vuorovaikutuskanavan, joka syntyy keskustelusta, kannanotoista, ideoinnista, vaikuttamisesta ja asioiden esiin nostamisesta. Toiminta tukee myös nuorten verkostoitumista nykyaikaisin tavoin ja tarjoaa vertaistukea.

Nuorten foorumi haluaa myös kannustaa jäseniään hankkimaan nuoria jäseniksi: monesti nuori osaa kertoa toiselle nuorelle parhaiten mistä ammattiliitosta on kysymys ja miten paljon jäsenyydestä on hyötyä.

Huomioimme myös nuoret jäsenemme ja nuorten kanssa ovat kaikki itsensä nuoreksi tuntevat tervetulleita viettämään myös aikaa.

Nuorten foorumin tavoitteet

  • Lisätä nuorten jäsenten tietoisuutta Prosta: sen toiminnasta ja edunvalvonnasta sekä ajankohtaisasioista
  • Innostaa nuoria jäseniä mukaan Pron toimintaan ja uusien jäsenten hankintaan
  • Tukea verkostona nuoria jäseniä työelämän, vapaa-ajan ja ammattiyhdistystoiminnan haasteissa
  • Tarjota nuorille mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään, kokemuksiaan ja ideoitaan ja vaihtaa niitä

Koulutus

Koulutuksessa panostetaan voimakkaasti jäsenten koulutukseen. Tavoitteena on saada jäsenet kiinnostumaan ja innostumaan työpaikan yhteisistä asioista, tuntemaan omat oikeutensa ja työsuhteen ehtonsa ja sitä kautta vahvistamaan työpaikan edunvalvontaa.

Jäsenkoulutus on kaikille prolaisille tarkoitettua koulutusta, jota järjestetään iltaisin. Koulutuksen aiheita ovat mm. työhyvinvointi, vuosiloma- ja työaikakysymykset.

Aktiivikoulutuksessa valmennetaan klubivastaavia, yhdistysten johtokuntien jäseniä ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä sekä suunnittelemaan ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutus toteutetaan alueellisina ja valtakunnallisina viikonloppukursseina.

Luottamushenkilökoulutus on koulutussopimuksen mukaista luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. Koulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. Luottamushenkilöille suunnattuja peruskoulutuksia järjestetään alueellisesti.

koulutustilaisuus

Erityiskoulutus on suunnattu luottamushenkilöille ja aktiiveille ja se toteutetaan erilaisina erityis- ja ajankohtaiskoulutuksina.

Ammattiliitto Pro:n tilaisuudet

Koulutukset ovat ilmaisia Ammattiliitto Pro:n jäsenille. Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan Proplus-jäsensivujen kautta.

Oulun Seudun Pro ry:n tilaisuudet

Koulutukset ovat ilmaisia tai pienen omavastuun sisältäviä yhdistyksen jäsenille. Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan erillisen linkin, Proplussan tai Pro-sovelluksen kautta.


ammattiliitto pro

Jäsenedut

Oulun Seudun Pro ry

Yhdistys järjestää vuosittain virkistys- ja koulutustapahtumia sekä tukee työpaikkatoimintaa rahallisesti kuitteja vastaan n. 25 €/yhdistyksen jäsen/vuosi. Kysy lisää (terhi@ospro.fi)!

Tapahtumista tiedotetaan nettisivuillamme, Facebookissa sekä Pro+ palvelussa. Tämän lisäksi tiedotamme jäsenistöämme sähköpostitse, joten muistathan pitää sähköpostiosoitteesi ajan tasalla.

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro:n jäsenenä liiton eri alojen asiantuntemus, jäsenpalvelut ja -edut ovat käytettävissäsi niin työssä kuin vapaa-aikana. Jäsenetuvalikoiman tavoitteena on, että liiton tarjoamat edut ovat korkeatasoisia, ja niissä keskitytään jäsenille keskeisiin etuihin.

Oulun Seudun
Pro ry

www.ospro.fi

www.facebook.com/OSTProry

www.proplus.fi

Twitter: @OSProry

Instagram: oulunseudunprory

Ammattiliitto Pro

www.proplus.fi

www.proliitto.fi

www.jasenedut.fi

Lisäksi olemme sopineet sinulle paikallisia etuja. Nämä löydät Pro-mobiilisovelluksesta sekä myös täältä.

alapalkki_logo

© Oulun Seudun Pro ry 2023