Tietosuojaseloste

some

sähköposti:etunimi@ost.fi

Oulun Seudun Pro ry

Rekisterinpitäjä:
Oulun Seudun Pro ry
PL 5, 90401 Oulu

Rekisterin nimi:
Tapahtumailmoittautumisten rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tietoja käytetään tapahtumailmoittautumisten hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • jäsennumero
  • puhelin
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen ilmoittautuessa tapahtumaan. Muita tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Manuaalinen säilytetään lukitussa tilassa tai muuten ulkopuolisilta estetyssä tilassa. Sähköisesti käsiteltävien tietojen suojaus on toteutettu käyttäjätunnuksilla sekä pääsynvalvonnalla ja rajattu niiden
henkilöiden käyttöön, joilla on työtehtäviensä puolesta tietoihin oikeus.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä
olevat tiedot. Tiedot annetaan pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna PL 5, 90401 Oulu tai sähköpostilla teija(at)ost.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietolakia koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi
(tietosuojavaltuutettu).

Oulun Seudun Pro ry
PL 5, 90401 Oulu
www.ost.fi